Manja slova Veća slova RSS

 
Ivana Martinić
vd Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: ivana.martinic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Nexhat Kapidani
Pomoćnik direktora
Sektor za najavu brodova i tehničko održavanje
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: nexhat.kapidani@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Žarko Lukšić
Pomoćnik direktora
Sektor sigurnosti plovidbe
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: zarko.luksic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Ivana Martinić

Sektor za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: ivana.martinic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Vladimir Stjepčević
Pomoćnik direktora
Sektor za upravljanje lukama
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: luckauprava@t-com.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Sendi Sinanović
Šef Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: sendi.sinanovic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Darinka Joksimović
Samostalna savjetnica I
Odjeljenje zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: nina.joksimovic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Goran Kastratović
Načelnik Odjeljenja za tehnički pregled i Registar jahti
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: registar.jahti@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Milo Radović
Načelnik Odjeljenja tehničkog inspektorata
Telefon: +382 32 671 252 / +382 32 660 090
Email: techinspect@pomorstvo.me
inspekt@pomorstvo.me
Fax: +382 32 671 251
Adresa: Obala Maršala Tita 1, Tivat

Adnan Karađuzović
Načelnik Odjeljenja pomorske signalizacije
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: adnan.karadjuzovic@pomorstvo.me
Fax: +382 32 671 251
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića, Bar

Pmorski operativni centar 
VTS (Vessel traffic Services):
Tel: 030 315 386
Fax: 030 313 600
Mob: +382 67 642 179
VHF CH 11/16/87
e-mail : vts@pomorstvo.me

MRCC / ORS ‘’BARRADIO’’
Tel: 030 313 088
Fax: 030 313 600
Mob: +382 67 642 179
VHF CH 12/16/24
Inmarsat C ID 426200016
Emergency number : Služba za sigurnost na moru 129
e-mail : barradio@pomorstvo.me

Odsjek traganja i spašavanja na moru

Pomoćnik direktora: Žarko Lukšić
tel: 00 382 313 240
fax 00 382 313 247
mob: +382 69 666 483
email: zarko.luksic@pomorstvo.me